Job Vacancy in April 2016

Job Vacancy in April 2016

11:40 - 04/12/2017

Bạn cần môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện? Bạn cần một công việc hấp dẫn & ổn định về thu nhập? Hay bạn chưa biết bản thân mình phù hợp với công việc gì? ĐỪNG NGẠI! Hãy đến với Almanity Hoi An Wellness Resort, chúng tôi luôn giúp các bạn tạo ra giá trị cho bản thân & xã hội.
Do you want a friendly & professional wroking environtment? Do you need a stable Job & a goodincome? Don’t You know which job is suitalble for you. If you answer “YES” then come to Almanity Hoi An Wellness Resort. We willhelp you discover your true values.
Bộ phận Spa | Spa:
- Kỹ thuật viên Spa (Số lượng: 5). | Spa Therapist (Positions available: 5).
Yêu cầu: Ngoại hình dể nhìn, yêu thích công việc. | Requirements: Be good-looking, Be interested in the job.

Quyền lợi: Lương hấp dẫn, thưởng hằng tháng phí phục vụ, bảo hiểm đầy đủ, và các quyền lợi khác / Competitive Salary, Monthly Incentive Bonus, Insurance & other

Email: hrm@almanityhoian.com

Tel: (0236) 3666 888